header banner
Default

In deze landen zijn cryptomunten het meest verspreid


De cryptomunten worden almaar populairder. Een toenemend aantal beleggers ziet in de digitale munten een alternatief voor de traditionele beleggingen. Dit zijn de landen die de meeste cryptogebruikers tellen.

Uit een bevraging van het onderzoeksbureau Global Consumer Survey blijkt dat in Nigeria 32 procent van de inwoners in 2020 cryptomunten heeft bezit, gebruikt of belegd. Dat is het hoogste percentage van alle 74 landen waar het onderzoeksbureau de inwoners heeft bevraagd. Per land hebben tussen de 1.000 en 4.000 mensen deelgenomen aan de enquête.

Onzekere toekomst

VIDEO: TOP 10 Crypto-Friendly Countries In The World | Singapore, El Salvador & more!
CoinGecko

Ondanks de enorme populariteit van de cryptomunten in Nigeria, is de toekomst van de munten allesbehalve zeker. Vorige maand leek de Nigeriaanse centrale bank (CBN) een verbod op handel in cryptomunten voor te bereiden. Adamu Lamtek, de plaatsvervangende gouverneur van de centrale bank, heeft dit weekend wat duiding gegeven bij het bericht dat de toezichthouder toen heeft verstuurd.

‘De tekst had enkel betrekking op banken die cryptomunten willen verhandelen’, aldus Lamtek. ‘We ontmoedigen mensen niet om er niet in te handelen, maar banken zijn wel verboden om dergelijke transacties te ontvangen of te versturen’, klonk het. In Nigeria werd naar schatting zo’n 400 miljoen dollar aan cryptomunten verhandeld vorig jaar.

Verbod in India

VIDEO: The TOP Countries With ZERO CRYPTO TAXES
Money Rules - Investing Tips

In India, de nummer 7 in de rangschikking, ziet de toekomst er allesbehalve rooskleurig uit voor de liefhebbers van cryptomunten. Het land werkt aan een wet die de productie, de handel en het bezit in cryptomunten verbiedt. ‘De maatregel is in overeenstemming met het beleid dat de Indiase regering in januari presenteerde en waarin werd opgeroepen op een compleet verbod op de uitbouw van een particuliere markt voor virtuele valuta, zoals de bitcoin’, klonk het vorige week.

Voetbalclubs zien dan weer brood in de cryptomunten. In navolging van topclubs als FC Barcelona, Juventus en PSG heeft Manchester City vorige week laten weten dat het een eigen munt gaat lanceren waarmee de supporters toegang krijgen tot exclusieve deals.

Sources


Article information

Author: Alan Hall

Last Updated: 1704231482

Views: 1381

Rating: 4.4 / 5 (109 voted)

Reviews: 96% of readers found this page helpful

Author information

Name: Alan Hall

Birthday: 2000-01-21

Address: 04714 Johnson Track, Wilsonside, KY 52097

Phone: +4458539384822655

Job: Electrician

Hobby: Poker, Reading, Fishing, Gardening, Surfing, Arduino, Painting

Introduction: My name is Alan Hall, I am a multicolored, clever, capable, risk-taking, proficient, dazzling, honest person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.