header banner
Default

Borsada Fikri Kira Nedir? Fikri Kira Oranı Ne Anlama Gelir?


Table of Contents

  Borsada her gün yatırım işlemleri gerçekleştirilmektedir. Tüm bu işlemler kar veya zararla sonuçlanmaktadır. Bu durum, çeşitli hesaplama ihtiyaçlarını doğurmaktadır. Bunların başında fiyat kazanç oranı gelmektedir. Fiyat kazanç oranları, hisse senedi sahibi olan kişilerin takip ettiği en önemli veriler arasında bulunmaktadır. Fiyat kazanç oranını hesaplamak adına kolay bir yöntem bulunmaktadır.

  Borsada FK Nedir?

  Borsada FK, borsada fiyat kazanç oranı anlamına gelmektedir. Bu oranı için şirketin güncel hisse senedi fiyatını hisse başına kara bölmek gerekmektedir. FK oranı, bir hissede 1 TL kazanmak için kaç lira yatırmanız gerektiğini söyler. Borsada herkesin amacın fiyat kazanç oranı yüksek hisseleri almaktır.

  Yüksek Fiyat Kazanç Oranı Nasıl Bulunur?

  Yüksek fiyat kazanç oranı için hissenin nasıl bir gidişat sergilediği izlenmelidir. Hisselerin yükselme ve düşme dönemleri bulunmaktadır. Güvenilir hisselerde bu bölgeler daha belirgindir. Yükselme döneminde hisseye girmek daha yüksek bir fiyat kazanç oranıyla mümkündür. Güvenilir olmayan hisse senetlerinde daha yüksek kazançlar elde edilebilir ancak çok daha yüksek bir risk alınmış olunur.

  Sources


  Article information

  Author: Ryan Jones

  Last Updated: 1702551603

  Views: 790

  Rating: 3.6 / 5 (112 voted)

  Reviews: 99% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Ryan Jones

  Birthday: 1948-07-04

  Address: USS Livingston, FPO AA 45007

  Phone: +4392582029076902

  Job: Chef

  Hobby: Hiking, Stargazing, Playing Chess, Skydiving, Painting, Chocolate Making, Card Games

  Introduction: My name is Ryan Jones, I am a Precious, unwavering, esteemed, dazzling, Colorful, clever, expert person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.